Kampanjan taustat

Seikkailun ensimmäiset vuodet

Kunnossa kaiken ikää-ohjelma kehitti Pirkanmaan Sydänpiiri ry:n, Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin D2D-hankkeen onnistuneesta miehille suunnatusta SuomiMies seikkailee -liikuntakurssista valtakunnallisen kampanjan.

 

KKI-ohjelman SuomiMies seikkailee -kampanja käynnistyi vuonna 2007. Kokonaisuus sisälsi SuomiMiehen kunto-oppaan, SuomiMies seikkailee -liikuntakurssit, SuomiMies kuntoilee ja kokkaa -kurssit kansalais- ja työväenopistoissa, suomimies.fi-sivut sekä vuosina 2007 ja 2008 SuomiMies seikkailee -rekkakiertueen 18 kaupungissa. Mukana rekkakiertueen toteutuksessa oli lukuisia yhteistyötahoja, joista pääyhteistyötahona Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Etera, jonka kautta tavoitettiin miehiä maanrakennus- ja rakennusalan yrityksistä. Rekkakiertueen jälkeen SuomiMiehen kuntotestit ovat vakiinnuttaneet paikkansa miehiä kiinnostavina sekä helposti toteuttavina ja turvallisina kenttätesteinä.

 

Seikkailu jatko

 Vuoden 2010 alusta SuomiMies seikkailee -kampanja täydentyi ja uusiutui tutkimusten ja kokemusten pohjalta. Miesten kohdalla KKI-ohjelman ikäraja laski 30-ikävuoteen. KKI-ohjelman yhteistyöverkosto SuomiMies seikkailee –kampanjan eteenpäinviemiseksi on täydentynyt sekä valtakunnallisten liikunta- ja terveysjärjestöjen että kaupallisten yhteistyökumppaneiden osalta. Jokainen taho tuo kampanjaan omaa osaamistaan tai heidän toimialansa kautta on mahdollista tavoittaa kohderyhmän miehiä.

 

SuomiMies seikkailee -kampanjan visuaalinen ilme uusittiin 2010. Kampanjalla pyritään olemaan lähellä miestä ja mukana miehisessä maailmassa. SuomiMies seikkailee -kampanjassa lähestytään miehiä arvostavasti, suoralla ja rehellisellä tavalla opastaen ja kuunnellen, unohtamatta humoristista otetta. 

 

Kampanjan viestinnän tehtävänä on herättää kiinnostus SuomiMies seikkailee –teemaa kohtaan ja välittää tietoa siitä. Muut kampanjan osat tarjoavat työkaluja ja toimintaa kiinnostuksen heräämisen jälkeen.

 

SuomiMiehille liikunnalliseen elämäntapaan

Kampanjan toimenpiteitä kohdennetaan edelleen sekä miehille että liikunta- ja terveysalan toimijoille. Huonokuntoisia ja liian vähän liikkuvia miehiä on tavoitettu sieltä, missä he valmiiksi jo ovat. SuomiMiehen kuntotestit on viety suoraan työmaille ja miehiä tavoittaviin tapahtumiin, kuten maatalous- ja metsäkonemessuille. KKI-ohjelman jaettava herättelymateriaali SuomiMiehen säädöt huomioi miehen elämäntilanteen ja ohjaa pieniin säätöihin syyllistämättä elintavoista.

 

SuomiMies seikkailee -liikuntakursseja on edelleen käynnissä eri puolilla maata kuntien ja urheiluseurojen vetämänä. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja SLU-aluejärjestöjen kanssa on kokeiltu SuomiMiehen maastoseikkailu -kurssia, jota edelleen pyritään kehittämään. 

 

KKI-ohjelman kehittämishankkeiden ohella miehiä tavoittavat myös hanketukihaun kautta käynnistyneet paikallishankkeet, joissa järjestetään miehille suunnattua liikuntatoimintaa ja elintapaohjausta. Hanketukea on suunnattu vuoden 2010 alusta miesten aktivointiin sekä painonhallintaan.

 

Vuonna 2011 SuomiMies seikkailee -kokonaisuuden suurimmat miehille kohdistetut toimet ovat SuomiMies seikkailee -rekkakiertuetapahtumat 19 kaupungissa ja testirekan pysähdykset 11 liikenteen solmukohdassa sekä uusi suomimies.fi-sivusto, joka tarjoaa tietoa kuntotestien tuloksista, liikunnasta, hyvästä syömisestä ja painonhallinnasta.

 

Terveys- ja liikunta-alan toimijoille

SuomiMies seikkailee -kampanja kohdentuu valtakunnallisiin terveys- ja liikunta-alan toimijoihin yhteistyön ja yhteisten toimintamallien lisäämiseksi. Terveysliikuntaa edistävien verkostojen kehittäminen ja ylläpitäminen ovat KKI-ohjelman keskeisiä toimintamuotoja. 

 

Paikallisia ja alueellisia terveys- ja liikunta-alan toimijoita kannustetaan verkostoitumaan sekä luomaan liikuntaneuvontamalleja. Syksyllä 2010 KKI-ohjelma toteutti yhdessä SLU-aluejärjestöjen ja kaupunkien kanssa liikunta- ja terveysalan ammattilaisille suunnatut SuomiMies seikkailee -seminaarit 19 kaupungissa. Samoissa kaupungiessa, joissa miehille suunnattu rekka kiertää 2011. Seminaaripäivän aikana esiteltiin toimivia käytäntöjä, työkaluja sekä uusia näkökulmia miesten terveys- ja liikuntaneuvonnan tueksi. Päivän ohjelma sisälsi muun muassa esityksen motivaatiosta, miesten painonhallinnasta, toimivista liikuntaneuvontakäytännöistä, lääkärin puheenvuoron miehen terveydestä sekä SuomiMiehen kuntotestidemon. Lisäksi seminaarikiertueella pohjustettiin vuoden 2011 miehille suunnattua rekkakiertuetta ja toimijoiden yhteistyötä huonokuntoisten miesten terveyden edistämiseksi.

 

Syksyllä 2010 teemaa pohjustettiin myös monilla ammattilaismessuilla, joilla KKI-ohjelma oli mukana näytteilleasettajana ja/tai luento-ohjelmassa. Näitä tapahtumia olivat Valtakunnalliset Ravitsemuspäivät, Työterveyspäivät, Työterveyshoitajien luentopäivät ja Farmasian Päivät.

 

Yhteiskunnallinen tuki

Huoli miesten hyvinvoinnista on kirjattu myös Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen Terveyden edistämisen politiikkaohjelmaan (TePo), jonka tavoitteena on väestön terveydentilan parantaminen ja terveyserojen kaventaminen. Politiikkaohjelmassa mainitaan liikunnan osalta, että ”terveyserojen kaventamiseksi tulee räätälöidä liikuntapalveluita erityisesti riskiryhmiin kuuluville henkilöille, muun muassa huonokuntoisille miehille, joilla on myös muita terveysongelmia”.

 

Valtioneuvoston periaatepäätöksen terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjoista toimeenpanosuunnitelmassa (2008–2011) linjataan myös KKI-ohjelman yhdeksi tehtäväksi huonokuntoisten miesten liikuttaminen ja aktivointi, jossa huomio on myös painonhallinnassa ja terveellisessä ravinnossa.

 

SuomiMies seikkailee jatkossa

KKI-ohjelma luo SuomiMies seikkailee -kampanjan käytännön toiminnallaan puitteet tulosten ja aineiston keräämiseksi. Esimerkiksi rekkakiertueen tulosten tallentaminen mahdollistaa aineistosta tehtävät tutkimukset.

 

Kampanjan ideologiaan kuuluu sen jatkuva eläminen ja kehittyminen. Kokonaisuuteen etsitään uusia toimivia ideoita ja vanhoja kehitetään palautteen perusteella.

 

Ihmiset kytkeytyvät perinteisiin, kuten totuttuihin tapoihin elää tai tehdä työtä. Taustalla suomalaisilla on maan kulttuuri ja historia. Tämän vuoksi miesten osalta on voidaan määritellä, millainen perinteinen suomalainen mies on ja miten hänen elää. SuomiMies seikkailee -kampanjan ideana on jatkossakin muuttaa tapahtumien kulkua ja kytkeä miehet suureen tarinaansa toisin.

 


 

 

SuomiMies seikkailee 

 

Ahdin antimet 

 

Hiihto