Kestävyyskunto

 

Kuntotesti

SuomiMiehen kuntotesteissä kestävyyskuntoa arvioidaan ensisijaisesti Polar-kuntotestillä. Vaihtoehtona voi olla myös Jacksonin (1990) NonExercise-menetelmä.  

  • Kestävyyskuntoa kuvaava hapenottokyvyn arvo (ml/kg/min) kertoo, oletko harrastanut riittävästi kestävyystyyppistä liikuntaa kunnon ylläpitämiseksi tai parantamiseksi.
  • Heikko kestävyyskunto (< 28 ml/kg/min) altistaa muun muassa sydän- ja verisuonisairauksille ja tyypin 2 diabetekselle.
  • Kestävyyskunnolla on myös yhteys työssäjaksamiselle fyysisesti keskiraskaissa ja raskaissa töissä. 
     

Kestävyyskunnon tulos kirjataan testien yhteenvetolomakkeeseen.

Kestävyyskunto

Lomakkeeseen on kirjattu kestävyyskunnon arviointiin käytetty menetelmä, ilmoittamasi liikunta-aktiivisuus ja tulos (hapenottokyky, ml/kg/min).

Kestävyyskunnon arvio ikää vastaavan kuntoluokan (1–7) mukaan (viitearvot: Shvartz & Reibold, 1990):

Kuntoluokka Tulos

1

Hyvin heikko

2

Heikko

3

Välttävä

4

Keskiverto

5

Hyvä 

6

Hyvin hyvä

7

Erinomainen