Painokontrolli

 

  • Antaa ehdotuksen rasva- ja lihasmassan muuttamisesta siten, että rasvaprosentiksi tulisi miehillä 15 prosenttia, naisilla 23 prosenttia ja että lihasmassa olisi pituuteen suhteutettuna normaalilla tasolla.
  • Huomaa! Tuloste saattaa siis joissain tapauksissa ehdottaa myös lihasmassan (ja jopa rasvan) lisäystä, vaikkei sille suoranaista tarvetta olisikaan. Kevytrakenteisilla henkilöillä ja esim. kestävyysurheilijoilla on yleensä näin. Liian vähäisestä liikunnasta ja/tai puutteista ravitsemuksessa aiheutuva vähäinen lihasmassan osuus on syytä ottaa huomioon miettiessäsi elintapamuutoksia.
  • Tuloksia kannattaa tulkita väljemmin kuin tulosteessa esitetään: mikäli olet 0-5 kg:n päässä ihannepainostasi, voit pitää itseäsi normaalipainoisena. Tässä esimerkkitapauksessa n. 7 kg:n rasvamassan vähentäminen tarkoittaisi sitä, että henkilö olisi oman normaalipainonsa ylärajoilla.

 

 

Painokontrolli