Lihastasapaino

 

Eri kehonosien rasvatonta massaa arvioidaan keskivartalon ja raajojen nestemittauksella

  • Ylin jana kuvaa lihasmassan määrää (kg) suhteessa pituuteesi.
  • Keskimmäinen jana suhteuttaa lihasmassan (%) omaan painoon.
  • Alin jana kuvaa rasvamassan määrää (vanhemmista mittalaitteista tätä arvoa ei ole saatavissa).

Voit verrata vasenta ja oikeaa puolta sekä ylä- ja alavartaloa toisiinsa.

Nesteindeksit kuvaavat solun ulkoisen nesteen määrää suhteessa kokonaisnestemäärään. Normaaliarvot voit päätellä oikealla ”kuumemittarista”. Yli normaalin menevä arvo kertoo ylimääräisestä nestekertymästä.

 

Lihastasapaino