Lihas-rasvadiagnoosi

 

  • Vertaa kokonaispainon, lihasmassan ja rasvamassan keskinäistä suhdetta.
  • Janojen pituudet havainnollistavat sitä, miten omat arvosi sopeutuvat normaaliarvoihin.
  • Janojen pituudesta voit päätellä, selittääkö painoasi enemmän lihas- vai rasvamassa. 

 

Lihas-rasvadiagnoosi